blog logopedyczny

Kategoryzacje

Nauka myślenia – Kategoryzacje tematyczne

Nauka myślenia – Kategoryzacje tematyczne

Kolejnym etapem po kategoryzacjach atematycznych, o których możesz przeczytać tu jest tworzenie kategorii tematycznych. O ile wcześniejsze kategorie bazowały na podobieństwie wyglądu, o tyle kategorie tematyczne wymagają zauważania podobieństw działania. Im bardziej kategoria związana jest z działaniem tym bardziej wymaga przetwarzania lewopółkulowego, językowego. Sposób przetwarzania informacji […]