Wyrażenia dźwiękonaśladowcze

wyrażenia-dźwiękonaśladowcze-miau-miau

 

Wyrażenia dźwiękonaśladowcze czyli bawimy się w naśladowanie zwierzątek

Wyrażenia dźwiękonaśladowcze pojawiają się w rozwoju mowy dziecka jeszcze przed pierwszym rokiem życia. To bardzo wdzięczny etap nauki czytania przez to, że wypływa z naturalnego rozwoju. Dzieci bardzo chętnie powtarzają dźwięki płynące z otoczenia wydawane przez zwierzęta, pojazdy czy narzędzia. 

Wyrażenia dźwiękonaśladowcze przetwarzane i zapamiętywane są przez prawą półkulę mózgu, która przetwarza informacje całościowo, globalnie. 

 

Co jest potrzebne do zabawy?

Do nauki wyrażeń dźwiękonaśladowczych przygotowujemy ilustracje przedstawiające zwierzęta, sytuacje i przedmioty wydające dźwięki oraz kartoniki z podpisami zapisanymi wielkim drukiem.

Można takie karty przygotować samodzielnie. Pobrać obrazki z internetu lub wykorzystać wizerunki własnych zwierząt domowych. Wystarczy zrobić im zdjęcie, przygotować podpisy i wydrukować.

Możesz również pobrać karty, które przygotowałam. Dostępne są one na końcu tego artykułu.

 

Co jest ważne podczas nauki wyrażeń dźwiękonaśladowczych?

Wszystkie podpisy powinny być napisane wielką literą, czcionką bezszeryfową czyli taką bez żadnych ozdobników np. Arial.

Obrazki układamy od strony lewej do prawej. Utrwalamy w ten sposób kierunek, w którym w przyszłości dziecko będzie czytać.

 

Jak ćwiczymy naukę wyrażeń dźwiękonaśladowczych?

Zapoznawanie dzieci z wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi odbywa się w 3 etapach:

  • I etap – Powtarzanie – dorosły dokłada podpisy do obrazków, a dziecko powtarza.
  • II etap – Rozumienie – sprawdzamy czy dziecko zapamiętało wyrażenia dźwiękonaśladowcze, a więc  czy rozumie to co wykonuje. 
  • III etap – Nazywanie – to samodzielne czytanie wyrażeń przez dziecko. Wskazujemy obrazek, a dziecko czyta i dokłada odpowiedni kartonik do obrazka.

 

Etap I – Powtarzanie

W pierwszym etapie kładziemy przed dzieckiem 3 obrazki, następnie dokładamy do nich podpisy, głośno wypowiadając ich nazwy. Dziecko obserwuje i powtarza za dorosłym.  

wyrażenia-dźwiękonaśladowcze-układanie

Etap II – Rozumienie

Drugi etap to sprawdzenie czy dziecko zapamiętało jaki podpis pasuje do jakiego obrazka. Układamy podpisy jako pierwsze i prosimy dziecko, aby dopasowało odpowiedni obrazek.

 

wyrażenia-dźwiękonasladowcze-rozumienie

Następnie kładziemy trzy kartoniki z zapisanymi wyrażeniami, a następnie prosimy dziecko: „Daj KO KO”, „Daj MIAU”, „Daj BE”:

 

wyrazenia-dzwiekonasladowcze-rozumienie2

Etap III – Nazywanie

W tym etapie dziecko samodzielnie odczytuje wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Kładziemy przed nim poszczególne obrazki, podajemy kartoniki  z napisami i pytamy: „Co to? Przeczytaj. Gdzie pasuje?” itd.  

 

 

Pobierz karty do nauki wyrażeń dźwiękonaśladowczych —> Klik